1 2

НачалоПроцедуриВъзлагане на услугата добив на дървесина
Година 2019 - 4 обекта. Възлагане на услугата добив на дървесина
ДЛ / ДДС Тел. / Email Обект No: Дървесен
вид
Едра Средна Дребна Дърва Всичко Начална
цена, лв.
Вид процедура Документ Дати на провеждане
за огрев ОЗМ първа втора
ДГС Сливница 19101 бк, гбр, здб, цр, 2 4 0 527 0 533 16501 Открит конкурс

27.11.2018
17.12.2018 17.12.2018
ДГС Сливница 19102 бк, гбр, дб, здб, цр, 0 0 0 710 0 710 22010 Открит конкурс

27.11.2018
17.12.2018 17.12.2018
ДГС Сливница 19103 ак, чб, 31 67 15 19 0 132 3699 Открит конкурс

27.11.2018
17.12.2018 17.12.2018
ДГС Сливница 19107 бб, здб, здгл, 9 22 3 203 30 267 7977 Открит конкурс

27.11.2018
17.12.2018 17.12.2018