1 2

НачалоПроцедуриВъзлагане на услугата добив на дървесина
Година 2019 - 5 обекта. Възлагане на услугата добив на дървесина
ДЛ / ДДС Тел. / Email Обект No: Дървесен
вид
Едра Средна Дребна Дърва Всичко Начална
цена, лв.
Вид процедура Документ Дати на провеждане
за огрев ОЗМ първа втора
ДГС Сливница 19101 бк, гбр, здб, цр, 2 4 0 527 0 533 16501 Открит конкурс

27.11.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Сливница 19102 бк, гбр, дб, здб, цр, 0 0 0 710 0 710 22010 Открит конкурс

27.11.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Сливница 19103 ак, чб, 31 67 15 19 0 132 3699 Открит конкурс

27.11.2018
17.12.2018 17.12.2018
ДГС Сливница 19107 бб, здб, здгл, 9 22 3 203 30 267 7977 Открит конкурс

27.11.2018
17.12.2018 17.12.2018
ДГС Сливница 19110 ак, бб, бврб, брз, гбр, здб, кгбр, кдб, мжд, срсм, тп, цр, чб, 185 792 73 623 84 1757 65664 Собствени работници   ПРОВЕДЕНА