1 2

НачалоПроцедуриВъзлагане на услугата добив на дървесина
Година 2019 - 28 обекта. Възлагане на услугата добив на дървесина
ДЛ / ДДС Тел. / Email Обект No: Дървесен
вид
Едра Средна Дребна Дърва Всичко Начална
цена, лв.
Вид процедура Документ Дати на провеждане
за огрев ОЗМ първа втора
ДГС Сливница 19101 бк, гбр, здб, цр, 2 4 0 527 0 533 16501 Открит конкурс

27.11.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Сливница 19102 бк, гбр, дб, здб, цр, 0 0 0 725 0 725 22475 Открит конкурс

27.11.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Сливница 19103-1 ак, чб, 31 67 15 19 0 132 3699 Открит конкурс

27.11.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Сливница 19107 бб, здб, здгл, 9 22 3 203 30 267 7977 Открит конкурс

27.11.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Сливница 19433 бб, чб, 98 466 34 105 0 703 19600 Открит конкурс

08.10.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Сливница 19111 бб, брз, чб, 259 741 55 458 0 1513 43626 Открит конкурс

27.03.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Сливница 19113 гбр, дб, цр, 3 13 1 574 0 591 18280 Открит конкурс

27.03.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Сливница 19114 гбр, дб, цр, 1 6 0 145 0 152 4697 Открит конкурс

27.03.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Сливница 19115 гбр, дб, здб, кл, 1 7 1 131 0 140 4077 Открит конкурс

27.03.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Сливница 19116-С бб, 0 0 0 136 0 136 4080 Договори по чл. 27

24.04.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Сливница 19318-С бб, 0 20 10 79 0 109 3270 Договори по чл. 27

06.06.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Сливница 19319-С бб, 0 10 10 20 0 40 1200 Договори по чл. 27

06.06.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Сливница 19425 бк, гбр, здб, цр, 0 0 0 304 0 304 9424 Открит конкурс

02.08.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Сливница 19426 гбр, кл, 0 0 0 80 0 80 2330 Открит конкурс

02.08.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Сливница 19427 бл, гбр, здб, цр, 0 0 0 211 0 211 6541 Открит конкурс

02.08.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Сливница 19428 гбр, чб, 180 183 14 120 37 534 14553 Открит конкурс

02.08.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Сливница 19435 бл, гбр, здб, кл, 0 0 0 52 0 52 1612 Открит конкурс

08.10.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Сливница 19434 чб, 113 176 18 40 5 352 9610 Открит конкурс

08.10.2019
24.10.2019 24.10.2019
ДГС Сливница 19436 гбр, здб, кдб, цр, 0 0 0 786 0 786 24366 Открит конкурс

08.10.2019
24.10.2019 24.10.2019
ДГС Сливница 19437 гбр, здб, кл, 0 0 0 140 0 140 4214 Открит конкурс

08.10.2019
24.10.2019 24.10.2019
ДГС Сливница 19438 гбр, здб, 2 9 1 143 0 155 4708 Открит конкурс

08.10.2019
24.10.2019 24.10.2019
ДГС Сливница 19110 ак, бб, бврб, брз, гбр, здб, кгбр, кдб, мжд, срсм, тп, цр, чб, 185 792 73 623 84 1757 65664 Собствени работници   ПРОВЕДЕНА
ДГС Сливница 19317-С бб, 11 410 44 311 7 783 23403 Договори по чл. 27   ПРОВЕДЕНА
ДГС Сливница 19320-С бб, 0 20 10 40 0 70 2100 Договори по чл. 27   ПРОВЕДЕНА
ДГС Сливница 19321-С бб, 0 60 10 255 5 330 9900 Договори по чл. 27   ПРОВЕДЕНА
ДГС Сливница 19429-С бб, 0 35 10 33 0 78 2340 Договори по чл. 27   ПРОВЕДЕНА
ДГС Сливница 19430-С бб, 0 64 16 80 0 160 4800 Договори по чл. 27   ПРОВЕДЕНА
ДГС Сливница 19431-С бб, 0 82 20 101 0 203 6090 Договори по чл. 27   ПРОВЕДЕНА