1 2

НачалоПроцедуриВъзлагане на услугата добив на дървесина
Година 2020 - 19 обекта. Възлагане на услугата добив на дървесина
ДЛ / ДДС Тел. / Email Обект No: Дървесен
вид
Едра Средна Дребна Дърва Всичко Начална
цена, лв.
Вид процедура Документ Дати на провеждане
за огрев ОЗМ първа втора
ДГС Сливница 20103 бл, гбр, дб, здб, цр, 0 4 1 447 0 452 13975 Открит конкурс

23.12.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Сливница 20201 бб, цр, чб, 68 159 11 249 17 504 14399 Открит конкурс

06.03.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Сливница 20202 бк, гбр, 0 0 0 314 0 314 9734 Открит конкурс

06.03.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Сливница 20203 бк, бл, гбр, дб, здб, цр, 3 3 0 363 0 369 11409 Открит конкурс

06.03.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Сливница 20204 бб, чб, 143 277 25 50 0 495 13424 Открит конкурс

06.03.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Сливница 20406 гбр, дб, здб, цр, 4 7 1 283 0 295 9110 Открит конкурс

08.06.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Сливница 20407 кдб, цр, 0 0 0 140 0 140 4340 Открит конкурс

08.06.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Сливница 20601 ак, бб, чб, 152 79 8 17 6 262 6897 Открит конкурс

27.07.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Сливница 20603 чб, 498 245 25 70 25 863 22177 Открит конкурс

27.07.2020
11.08.2020 11.08.2020
ДГС Сливница 20110-С бб, 0 0 0 112 0 112 3360 Договори по чл. 27   ПРОВЕДЕНА
ДГС Сливница 20301-С бб, 0 2 2 28 0 32 960 Договори по чл. 27   ПРОВЕДЕНА
ДГС Сливница 20302-С бб, 0 50 18 50 0 118 3540 Договори по чл. 27   ПРОВЕДЕНА
ДГС Сливница 20303-С бб, 1 7 1 262 0 271 8109 Договори по чл. 27   ПРОВЕДЕНА
ДГС Сливница 20304-С бб, 0 0 0 35 0 35 1050 Договори по чл. 27   ПРОВЕДЕНА
ДГС Сливница 20602-С бб, 0 0 0 35 0 35 1050 Договори по чл. 27   ПРОВЕДЕНА
ДГС Сливница 20701 бл, здб, цр, 0 0 0 1156 0 1156 35836 Открит конкурс

27.08.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Сливница 20702 бл, здб, цр, 0 0 0 267 0 267 8277 Открит конкурс

27.08.2020
16.09.2020
ДГС Сливница 20801-С бб, чб, 0 0 0 148 0 148 4440 Договори по чл. 27   ПРОВЕДЕНА
ДГС Сливница 20802-С бб, 0 0 0 52 0 52 1560 Открит конкурс   ПРОВЕДЕНА