1 2

НачалоПроцедуриВъзлагане на услугата добив на дървесина
Година 2018 - 31 обекта. Възлагане на услугата добив на дървесина
ДЛ / ДДС Тел. / Email Обект No: Дървесен
вид
Едра Средна Дребна Дърва Всичко Начална
цена, лв.
Вид процедура Документ Дати на провеждане
за огрев ОЗМ първа втора
ДГС Сливница 18107 чб, 185 49 10 144 0 388 9713 Открит конкурс

06.12.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Сливница 18628 бк, гбр, дб, здб, цр, 26 21 2 1100 39 1188 34190 Открит конкурс

26.07.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Сливница 18629 бк, гбр, дб, здб, цр, 0 9 0 327 0 336 8826 Открит конкурс

26.07.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Сливница 18630 бк, 46 99 8 1214 0 1367 37744 Открит конкурс

26.07.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Сливница 18631 бк, бл, гбр, дб, здб, цр, 0 17 1 622 0 640 17869 Открит конкурс

10.07.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Сливница 18941 гбр, дб, здб, цр, 0 10 1 382 0 393 11356 Открит конкурс

04.10.2018
22.10.2018 22.10.2018
ДГС Сливница 18210-С бб, чб, 5 58 50 692 53 857 25114 Договаряне   ПРОВЕДЕНА
ДГС Сливница 18211-С бб, 0 0 0 441 0 441 12348 Договаряне   ПРОВЕДЕНА
ДГС Сливница 18213-С бб, 1 12 15 100 8 136 3756 Договаряне   ПРОВЕДЕНА
ДГС Сливница 18314-С бб, чб, 27 48 7 548 48 678 18804 Договаряне   ПРОВЕДЕНА
ДГС Сливница 18315-С бб, чб, 3 70 25 155 5 258 7180 Договаряне   ПРОВЕДЕНА
ДГС Сливница 18316-С бб, чб, 3 120 26 313 10 472 13140 Договаряне   ПРОВЕДЕНА
ДГС Сливница 18317-С бб, чб, 0 46 10 114 0 170 4760 Договаряне   ПРОВЕДЕНА
ДГС Сливница 18318-С бб, чб, 2 40 10 120 0 172 4788 Договаряне   ПРОВЕДЕНА
ДГС Сливница 18319-С бб, чб, 6 101 29 220 15 371 10304 Договаряне   ПРОВЕДЕНА
ДГС Сливница 18320-С бб, чб, 8 149 45 323 15 540 15044 Договаряне   ПРОВЕДЕНА
ДГС Сливница 18321-С бб, чб, 8 189 62 467 15 741 20416 Договаряне   ПРОВЕДЕНА
ДГС Сливница 18523-С бб, 1 40 20 341 13 415 11596 Договаряне   ПРОВЕДЕНА
ДГС Сливница 18524-С бб, 6 150 44 477 26 703 19596 Договаряне   ПРОВЕДЕНА
ДГС Сливница 18525-С бб, 5 96 32 247 20 400 11132 Договаряне   ПРОВЕДЕНА
ДГС Сливница 18526-С бб, 10 196 52 497 48 803 23007 Договаряне   ПРОВЕДЕНА
ДГС Сливница 18527-С бб, 5 58 10 148 31 252 7016 Договаряне   ПРОВЕДЕНА
ДГС Сливница 18732-с бб, 6 6 12 392 40 456 12740 Договаряне   ПРОВЕДЕНА
ДГС Сливница 18733-С бб, 4 11 17 113 15 160 4452 Договаряне   ПРОВЕДЕНА
ДГС Сливница 18734-С бб, 11 38 21 99 23 192 5288 Договаряне   ПРОВЕДЕНА
ДГС Сливница 18838-С бб, 0 60 20 165 0 245 6860 Договаряне   ПРОВЕДЕНА
ДГС Сливница 18839-С бб, 0 20 5 55 0 80 2240 Договаряне   ПРОВЕДЕНА
ДГС Сливница 18840-С бб, 0 18 5 50 0 73 2044 Договаряне   ПРОВЕДЕНА
ДГС Сливница 18943-С бб, 0 0 0 40 0 40 1120 Договаряне   ПРОВЕДЕНА
ДГС Сливница 18944-с бб, 1 13 10 80 19 123 3428 Договаряне   ПРОВЕДЕНА
ДГС Сливница 18945-С бб, 2 15 5 50 8 80 2212 Договаряне   ПРОВЕДЕНА