1 2

НачалоПроцедуриПродажба на прогнозни количества
Година 2019 - 6 обекта. Продажба на прогнозни количества
ДЛ / ДДС Тел. / Email Обект No: Дървесен
вид
Едра Средна Дребна Дърва Всичко Начална
цена, лв.
Вид процедура Документ Дати на провеждане
за огрев ОЗМ първа втора
ДГС Сливница 19101 бк, гбр, здб, цр, 2 4 0 527 0 533 39470 Явен търг

27.11.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Сливница 19102 бк, гбр, здб, цр, дб, 0 0 0 710 0 710 52540 Явен търг

27.11.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Сливница 19103-1 чб, ак, 31 67 15 19 0 132 8256 Явен търг

27.11.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Сливница 19107 бб, здб, здгл, 9 22 3 203 30 267 17262 Явен търг

27.11.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Сливница 19111 бб, чб, брз, 259 741 55 458 0 1513 89224 Явен търг

27.03.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Сливница 19113 гбр, цр, дб, 3 13 1 574 0 591 43776 Явен търг

27.03.2019
ПРОВЕДЕНА