1 2

НачалоПроцедуриПродажба на прогнозни количества
Година 2018 - 3 обекта. Продажба на прогнозни количества
ДЛ / ДДС Тел. / Email Обект No: Дървесен
вид
Едра Средна Дребна Дърва Всичко Начална
цена, лв.
Вид процедура Документ Дати на провеждане
за огрев ОЗМ първа втора
ДГС Сливница 18107 чб, 185 49 10 144 0 388 24429 Таен търг

06.12.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Сливница 18628 бк, гбр, здб, цр, дб, 26 21 2 1100 39 1188 84765 Таен търг

26.07.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Сливница 18630 бк, 46 99 8 1214 0 1367 96354 Таен търг

26.07.2018
ПРОВЕДЕНА