1 2

НачалоПроцедуриПродажба на прогнозни количества
Година 2019 - 5 обекта. Продажба на прогнозни количества
ДЛ / ДДС Тел. / Email Обект No: Дървесен
вид
Едра Средна Дребна Дърва Всичко Начална
цена, лв.
Вид процедура Документ Дати на провеждане
за огрев ОЗМ първа втора
ДГС Сливница 19101 бк, гбр, здб, цр, 2 4 0 527 0 533 39470 Явен търг

27.11.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Сливница 19102 бк, гбр, здб, цр, дб, 0 0 0 710 0 710 52540 Явен търг

27.11.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Сливница 19103 чб, ак, 31 67 15 19 0 132 8256 Явен търг

27.11.2018
17.12.2018 17.12.2018
ДГС Сливница 19107 бб, здб, здгл, 9 22 3 203 30 267 17262 Явен търг

27.11.2018
17.12.2018 17.12.2018
ДГС Сливница 18107 чб, 147 38 10 134 0 329 20521 Таен търг   ПРОВЕДЕНА