1 2

НачалоПроцедуриЛесокултурни мероприятия
Година 2019 - 5 обекта. Лесокултурни мероприятия
ДЛ / ДДС Тел. / Email Обект No: Описание Начална
цена, лв.
Вид процедура Документ Дати на провеждане
първа втора
ДГС Сливница dgs-slivnica@abv.bg 1901 1.ОТВАРЯНЕ НА ДУПКИ С МОТОРЕН СВРЕДЕЛ – ПРОЛЕТ 2019 Г.2.САДЕНЕ НА ФИДАНКИ В МАЛКИ ДУПКИ, ОТВОРЕНИ С МОТОРЕН СВРЕДЕЛ-ПРОЛЕТ 2019 Г.3.ПОПЪЛВАНЕ НА КУЛТУРИ ЧЛЕЗ РЪЧНО САДЕНЕ НА ФИДАНКИ В ЦЕПНАТИНИ – ПРОЛЕТ 2019 Г.4.Временно съхранение на фиданки5.ПЪРВО ОТГЛЕ 5878 Открит конкурс

01.03.2019
19.03.2019 19.03.2019
ДГС Сливница dgs-slivnica@abv.bg 1902 1.ПОПЪЛВАНЕ НА КУЛТУРИ ЧРЕЗ РЪЧНО САДЕНЕ НА ФИДАНКИ В ЦЕПНАТИНИ - ПРОЛЕТ 2019 Г.2.ВРЕМЕННО СЪХРАНЕНИЕ НА ФИДАНКИ3.ПЪРВО ОТГЛЕЖДАНЕ НА 4 ГОД. КУЛТУРИ4.ВТОРО ОТГЛЕЖДАНЕ – НА 4 ГОД. КУЛТУРИ 1349 Открит конкурс

01.03.2019
19.03.2019 19.03.2019
ДГС Сливница dgs-slivnica@abv.bg 1903 1.ОТВАРЯНЕ НА ДУПКИ С МОТОРЕН СВРЕДЕЛ – ПРОЛЕТ 2019 Г.2.САДЕНЕ НА ФИДАНКИ В МАЛКИ ДУПКИ, ОТВОРЕНИ С МОТОРЕН СВРЕДЕЛ-ПРОЛЕТ 2019 Г.3.ПОПЪЛВАНЕ НА КУЛТУРИ ЧЛЕЗ РЪЧНО САДЕНЕ НА ФИДАНКИ В ЦЕПНАТИНИ – ПРОЛЕТ 2019 Г.4.Временно съхранение на фиданки5.ПЪРВО ОТГЛЕ 14298 Открит конкурс

01.03.2019
19.03.2019 19.03.2019
ДГС Сливница dgs-slivnica@abv.bg 1904 1.ПОПЪЛВАНЕ НА КУЛТУРИ ЧРЕЗ ИЗКОПАВАНЕ НА ДУПКИ С РЪЧНИ ИНСТРУМЕНТИ – 3 Г. - ПРОЛЕТ 2019 Г.2.ПОПЪЛВАНЕ НА КУЛТУРИ ЧРЕЗ РЪЧНО САДЕНЕ НА ФИДАНКИ В ДУПКИ – 3 г. - ПРОЛЕТ 2019 Г.3.Временно съхранение на фиданки4.ПЪРВО ОТГЛЕЖДАНЕ НА ТОПОЛОВИ КУЛТУРИ5.ВТОРО ОТГ 5203 Открит конкурс

01.03.2019
19.03.2019 19.03.2019
ДГС Сливница dgs-slivnica@abv.bg 1905 1.Почистване на площи от отпадаци от сечта чрез събиране на купчини или пояси пролет 2019 г. 2.Направа на площадки с ръчни инструменти 2019 г.3.РЪЧНО САДЕНЕ НА ФИДАНКИ В ЦЕПНАТИНИ – ПРОЛЕТ 2019 Г.4.Временно съхранение на фиданки5.ПЪРВО ОТГЛЕЖДАНЕ НА 1 ГОД 13476 Открит конкурс

01.03.2019
19.03.2019 19.03.2019