1 2

НачалоПроцедуриЛесокултурни мероприятия
Година 2018 - 5 обекта. Лесокултурни мероприятия
ДЛ / ДДС Тел. / Email Обект No: Описание Начална
цена, лв.
Вид процедура Документ Дати на провеждане
първа втора
ДГС Сливница 0888612194 dgs-slivnica@abv.bg 1801 1. Попълване на култури, чрез ръчно садене на фиданки в цепнатини- пролет 2018 год.;2. Временно съхранение на фиданки;3. Първо отглеждане на 2-3 год. култури;4. Второ отглеждане- зазимяване на 2-3 год. култури. 7240 Открит конкурс

28.02.2018
19.03.2018
ДГС Сливница 0888612194 dgs-slivnica@abv.bg 1802 1. Попълване на култури, чрез ръчно садене на фиданки в цепнатини, пролет 2018 год;2. Временно съхранение на фиданки;3. Първо отглеждане на 2, 3 и 4 год. култури;4. Второ отглеждане- зазимяване на 2 год. култури. 13815 Открит конкурс

28.02.2018
19.03.2018
ДГС Сливница 0888612194 dgs-slivnica@abv.bg 1803 1. Ръчно садене на тополови фаданки в дупки 60/60/60 - пролет 2018 год.;2. Попълване на култури, чрез ръчно садене на фиданки в дупки- пролет 2018 год.;3. Временно съхранение на фиданки;4. Първо отглеждане на тополови кутури;5. Второ отглеждане- зазимяван 2778 Открит конкурс

28.02.2018
19.03.2018
ДГС Сливница 0888612194 dgs-slivnica@abv.bg 1804 1. Почистване площи за залесяване- пролет 208 год.;2. Направа на ръчни площадки- пролет 2018 год.;3. Ръчно садене на фиданки с меч на колесов в цепнатини- пролет 2018 год.;4. Временно съхранение на фиданки;5. Първо отглеждане на едногодишни култури;6. Вто 6543 Открит конкурс

28.02.2018
19.03.2018
ДГС Сливница dgs-slivnica@abv.bg 1805 1. Отглеждане на млади насаждения и култури без материален добив 1878 Открит конкурс

18.10.2018
05.11.2018 05.11.2018