1 2

НачалоПРОФИЛ НА КУПУВАЧА
ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Ключова дума Номер на поръчка
ДГС Сливница - Дата на обявата: 19.02.2019
Преписка ID: 9085766
Предмет: „Избор на изпълнител за доставка на интернет за нуждите на ТП „ДГС Сливница”
Валидна до (вкл.): 28.02.2019