1 2

НачалоПроцедуриВъзлагане на услугата добив на дървесина
Година 2021 - 13 обекта. Възлагане на услугата добив на дървесина
ДЛ / ДДС Тел. / Email Обект No: Дървесен
вид
Едра Средна Дребна Дърва Всичко Начална
цена, лв.
Вид процедура Документ Дати на провеждане
за огрев ОЗМ първа втора
ДГС Сливница 21101 бл, здб, цр, 0 0 0 640 0 640 19840 Открит конкурс

03.12.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Сливница 21102 здб, цр, чб, 2 26 1 840 0 869 26828 Открит конкурс

03.12.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Сливница 21112 цр, 5 15 2 408 0 430 13280 Открит конкурс

03.12.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Сливница 21113 чб, 162 280 18 89 20 569 15700 Открит конкурс

03.12.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Сливница 21110 чб, 66 352 30 290 18 756 21865 Открит конкурс

03.12.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Сливница 21111 бб, чб, 34 172 12 146 0 364 10453 Открит конкурс

03.12.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Сливница 21214-П чб, 0 60 20 60 0 140 3920 Договори по чл. 27   19.02.2021
ДГС Сливница 21215-П чб, 30 222 70 147 0 469 12952 Договори по чл. 27   ПРОВЕДЕНА
ДГС Сливница 21216-П бб, 21 184 60 143 0 408 11271 Договори по чл. 27   19.02.2021
ДГС Сливница 21217-П бб, 0 0 0 88 0 88 2464 Договори по чл. 27   19.02.2021
ДГС Сливница 21218-П чб, 141 226 23 88 0 478 12901 Договори по чл. 27   19.02.2021
ДГС Сливница 21219-П бб, чб, 12 92 31 65 0 200 5537 Договори по чл. 27   19.02.2021
ДГС Сливница 21220-П чб, 270 768 99 433 0 1570 42805 Договори по чл. 27   ПРОВЕДЕНА