1 2

НачалоПроцедуриВъзлагане на услугата добив на дървесина
Година 2021 - 28 обекта. Възлагане на услугата добив на дървесина
ДЛ / ДДС Тел. / Email Обект No: Дървесен
вид
Едра Средна Дребна Дърва Всичко Начална
цена, лв.
Вид процедура Документ Дати на провеждане
за огрев ОЗМ първа втора
ДГС Сливница 21101 бл, здб, цр, 0 0 0 640 0 640 19840 Открит конкурс

03.12.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Сливница 21102 здб, цр, чб, 2 26 1 840 0 869 26828 Открит конкурс

03.12.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Сливница 21112 цр, 5 15 2 408 0 430 13280 Открит конкурс

03.12.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Сливница 21113 чб, 162 280 18 89 20 569 15700 Открит конкурс

03.12.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Сливница 21110 чб, 358 275 28 169 18 848 22894 Открит конкурс

03.12.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Сливница 21111 бб, чб, 34 172 12 146 0 364 10453 Открит конкурс

03.12.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Сливница 21636 чб, 370 650 55 295 0 1370 38435 Открит конкурс

15.06.2021
ПРОВЕДЕНА
ДГС Сливница 21637-П бк, гбр, здб, 0 0 0 645 0 645 20640 Открит конкурс

15.06.2021
ПРОВЕДЕНА
ДГС Сливница 21638-П бк, гбр, здб, цр, 10 57 23 1014 10 1114 35433 Открит конкурс

15.06.2021
ПРОВЕДЕНА
ДГС Сливница 21214-П чб, 0 60 20 60 0 140 3920 Договори по чл. 27   ПРОВЕДЕНА
ДГС Сливница 21215-П чб, 30 222 70 147 0 469 12952 Договори по чл. 27   ПРОВЕДЕНА
ДГС Сливница 21216-П бб, чб, 30 255 85 193 0 563 15560 Договори по чл. 27   ПРОВЕДЕНА
ДГС Сливница 21217-П бб, 0 0 0 88 0 88 2464 Договори по чл. 27   ПРОВЕДЕНА
ДГС Сливница 21218-П чб, 141 226 23 88 0 478 12901 Договори по чл. 27   ПРОВЕДЕНА
ДГС Сливница 21219-П бб, чб, 12 92 31 65 0 200 5537 Договори по чл. 27   ПРОВЕДЕНА
ДГС Сливница 21220-П чб, 270 768 99 433 0 1570 42805 Договори по чл. 27   ПРОВЕДЕНА
ДГС Сливница 21321-П бб, чб, 30 170 60 144 0 404 11162 Договори по чл. 27   ПРОВЕДЕНА
ДГС Сливница 21322-П бб, 95 350 120 241 0 806 22073 Договори по чл. 27   ПРОВЕДЕНА
ДГС Сливница 21425-П бб, чб, 25 103 38 79 0 245 6740 Договори по чл. 27   ПРОВЕДЕНА
ДГС Сливница 21426-П чб, 210 720 248 422 0 1600 43846 Договори по чл. 27   ПРОВЕДЕНА
ДГС Сливница 21527-П бб, чб, 20 179 60 141 0 400 11041 Договори по чл. 27   ПРОВЕДЕНА
ДГС Сливница 21528-П бб, чб, 23 187 63 131 0 404 11162 Договори по чл. 27   ПРОВЕДЕНА
ДГС Сливница 21529-П бб, здгл, чб, 50 235 88 183 0 556 15184 Договори по чл. 27   ПРОВЕДЕНА
ДГС Сливница 21630-П бб, чб, 0 50 6 46 0 102 2832 Договори по чл. 27   ПРОВЕДЕНА
ДГС Сливница 21739-П бк, гбр, здб, 0 0 0 227 0 227 7264 Договори по чл. 27   ПРОВЕДЕНА
ДГС Сливница 21741-П бб, брз, 12 79 27 59 0 177 5141 Договори по чл. 27   ПРОВЕДЕНА
ДГС Сливница 21743-П гбр, здб, трп, цр, 0 0 0 466 0 466 14488 Договори по чл. 27   ПРОВЕДЕНА
ДГС Сливница 21742-П бб, бк, гбр, здб, цр, чб, 24 526 168 482 0 1200 35245 Договори по чл. 27   ПРОВЕДЕНА