1 2

НачалоПроцедуриПродажба на прогнозни количества
Година 2021 - 5 обекта. Продажба на прогнозни количества
ДЛ / ДДС Тел. / Email Обект No: Дървесен
вид
Едра Средна Дребна Дърва Всичко Начална
цена, лв.
Вид процедура Документ Дати на провеждане
за огрев ОЗМ първа втора
ДГС Сливница 21102 чб, здб, цр, 2 26 1 840 0 869 61957 Явен търг

03.12.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Сливница 21110 чб, 66 352 30 290 18 756 40417 Явен търг

03.12.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Сливница 21111 бб, чб, 34 172 12 146 0 364 19541 Явен търг

03.12.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Сливница 21112 цр, 5 15 2 408 0 430 31299 Явен търг

03.12.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Сливница 21113 чб, 162 280 18 89 20 569 33642 Явен търг

03.12.2020
ПРОВЕДЕНА