1 2

НачалоКОНТАКТИ


ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО „СЛИВНИЦА”

Адрес: гр. Сливница, Област София, ул. „Княз Ал. І Батенберг” № 2

Електронна поща: [email protected]

Работно време: от понеделник до петък - от 8 до 17 часа